optimizacija sajta
Obrada sajta SEO, seo obrada sajta prezentuje unapredjivanje vrednosti koda sajta kao i sadržine sajta radi kvalitetnijeg pozicioniranja na pretraživačima kao što su Google, Bing, Yahoo i drugi, za vas je značajno da posedujete svoj sajt, ali je još značajnije da taj sajt bude uočljiv pretraživačima a samim tim i verovatnim kupcima vaših produkta ili usluga. U slučaju da posedujete sajt, a njega nema na…
Takoreći, sami algoritmi zahvaljujući kojima funkcionišu uređaji za pretraživanje su jako složeni i aktiviraju upotrebu velikog broja raznovrsnih faktora. Pošto pretražujete Google, Yahoo ili Bing i brat, u prazninu za pretragu unosite željeni pojam, pretraživač vam izlistava rezultate, optimizovati sajt za pretraživače predstavlja obavljanje određenih koraka tako da se sajt pojavi u vrhu rezultata. Sajtu ništa ne vredi ako se prikazuje na trećoj ili sestoj…