optimizacija sajta
Na primerima koje smo izradili za potrebe agencije za nekretnine iz Švajcarske, možete videti kako izgledaju floor-planovi koje upotrebljavamo u virtualnim turama.       Floorplanovi se mogu detaljno prilagoditi. Floorplan odn. plan sprata može biti na jednom ili više nivoa. Svaka panorama ima svoje naznačeno mesto i radar koji obeležava vidno polje na slici.