Internet marketing

Rate this item
(4 votes)

Iako je ovaj izraz – „internet marketing“ proizvod ovog novog 21-og veka, sâm martketing datira još od davnina, od kada je ljudi i trgovine, i raznih poslova, kako to, većini nas kada se pomene marketing ima asocijaciju da je to deo same savremene kulture, nešto čega nije bilo u prošlim periodima, ali to stvarno nije tako. Naravno, reklama i samo reklamiranje u ovakvom obliku u kojem je sada nije postojao, ali načelo reklame u njenoj suštini jeste. Reklama je nekada postojala po načelu – prikazivanja prakse i priče, dobri stari zanati i zanatske radionice su se reklamirale praksom samih potrošača, na taj način priča se prenosila dalje. Prema tome, kvalitet je bio odlučujući, u ovo vreme, samo to reklamiranje se raširilo, nastavši specifična disciplina, postavši na neki način zanat sadašnjosti. Mnoge ličnosti i sada ne veruju da je to stvarni posao, govore da je sve u oblasti reklamiranja, a posebno internet reklamiranja „prazno prodavanja magle“; to su osobe koje stoje sa dve noge odlučno na zemlji, čak i suviše, na neki način „ukopano“, oni koji dokle god ne opaze neki fizički vidljiv posao ne priznaju ničiji napor. Ipak, ako prihvatimo u obzir okolnost koliko ljudi se zaista bavi ovim pozivom, koliko njih prehranjuje svoje ukućane od ovog posla i živi sasvim dobro, razvijajući svoje umeće sa svakim novim zadatkom – možemo li i dalje kazati kako ovo nije „stvaran“ posao? Teško da umemo, ali opet svi smo individue različitog karaktera i ne umemo se svi baviti istovetnim zanatima, i hvala Bogu da je tako, međutim, da je marketnig već mnogo vremena  jedan komplikovan posao i jedna odgovorna priča, teško da bilo ko može stvarno da negira.

internet marketingStatističari su najadekvatnije informisati sa time šta predstavlja jedna kvalitetna reklama za izvesni produkt i u kom procentu se njegova prodaja poboljšava, a psiholozi verovatno najdetaljnije znaju da obrazlože zbog čega, veoma često, lepa ambalaža prodaje sam proizvod.  Da, sve su ovo informacije i stvari sa kojima se ne susrećemo  prvi put, reklame su svugde oko nas, od naših malih nogu, generacije i naraštaji su odrasli gledajući u prostrane bilborde i plakate na ulicama, menjajući programe na televizoru kako bi eskivirali reklame i našli nešto interesantno da gledaju.  Sistem reklama, beskonačna bitka za dominaciju određene kompanije na izvesnom tržištu dugo je svuda oko nas; odavno je deo nas, u čemu je razlika sa internet marketingom? Koju je izmenu on doveo, te se još više sumnja u to da je reč o „ozbiljnom poslu”, samu adaptaciju u reklamiranju i stvaranje novonastalog modusa reklamiranja dovele su faktički nove tehnologije. A elementarna izmena koja se dogodila može se opaziti i iz sledeće klasifikacije koju je obavio najpopularniji marketinški analitičar sadašnjosti, Set Godin ( Seth Godin): Najpre, valja spomenuti da je Set Godin  objavio vise od  četrnaest knjiga koje su prevedene na preko 30 različitih jezika, u ovim knjigama on nam kazuje i analizira post-industrijsku revoluciju, modus na koji se načela proširuju, zapravo sam marketing 21-og veka, njegov blog smatra se jednim od najviše čitanih i najpopularnijih individualnih blogova sadašnjosti! Šta je Set želeo da nam saopšti sa ovom podelom koju smo mi ovako slobodno preveli sa engleskog jezika (interruption i permission),ništa posebno više što ne bi bilo i nama samima očito ako bismo se zamislili malo nad predmetom marketinga i njegovom istorijom razvitka; onda, tzv. „ometajuće“reklamiranje je ono reklamiranje nekadašnjih generacija, koji i dan danas stalno viđamo na epp na televiziji, čujemo na radiju i sl. To su reklame koje nas neretko na neki način iritiraju u nekom našem radu, nebitno da li je to gledanje filma na televiziji, ili u slušanju neke muzike na radiju i sl, radi se o marketingu koji zahteva na tome da za njihovu reklamu čuje apsolutno svako. A, kada je u pitanju marketingu mlađe generacije, zapravo internet marketingu on pripada ovoj drugoj klasi, klasi tzv. „saglasnog“ marketinga, koja ne „napada“, ne „iritira“ svojim sadržinama, nego dozvoljava da mogući klijenti sami dospeju do nje. Zahvaljujući internetu nama je danas veoma lako da dospemo do informacije povezane za traženim proizvodom ili uslugom, i ono što je najznačajnije mi sami stižemo do nje, kada mi to hoćemo. Niko nas ne sputava, ne pravi uticaj i ne „guši“ obaveštenjima; mi, sada, možemo skuvati voljenu kafu, pripaliti cigaretu i „izguglati“ ono što nam je neophodno. E, bas zbog svega ovoga je značajno da kvalitetna preduzeća i agencije raspolažu dobrom reklamom u dobu interenet marketinga; a, to podrazumeva da poseduju profesionalan sajt i odličnu seo optimizaciju. U ovo vreme, mahom, svi oni upoznati u ovu oblast kada izgovore – internet marketing – pod tim u velikoj meri podrazumevaju poslove iz oblasti seo optimizacije, ona je zapravo reklama današnjeg vremena; kao što su se nekada priče o kvalitetu usluga starih zanatlija prenosile od osobe do osobe uživo, tako se danas priča o kvalitetu prenosi „od računara do računara“. Ono što je veoma bitno – spoznati činjenicu da je dobra seo optimizacija identično važna kako za same eventualne klijente tako i za izvesne firme i kompanije, jer kvalitet jeste jedan od ključnih činioca kada je bilo koji biznis u pitanju, ali, na žalost, nije jedini. Davno su ljudi shvatili važnost reklamiranja i počeli da usavršuju ovu disciplinu, da bi ona danas postigla svetske razmere, zahvaljujući rastu tehnologije.

U slučaju da vaša firma, kompanija, udruženje, savez nudi visok kvalitet, dozvolite vašim mogućim klijentima da veoma lako i hitro dođu do vas, posedujte najbolju reklamu u marketingu sadašnjosti

 

 

Budite prvi na Google-u! 

Kako?

Uz našu pomoć  veoma lako!