Google i Bing mape

Google mapa levo

Google mape uz odgovarajući API ključ integrišemo u panorame. Na mapama se pozicioniraju hotspotovi sa radarom. Dobre su za mali i srednji posao, ali ne i za veliki posao. Postoji ograničenje u broju dnevnih pregleda i nije dozvoljena komercijalna upotreba njihovog besplatnog servisa. Ukoliko recimo vaša strana ima preko 100.000 dnevnih pregleda onda je Bing mapa (sa manjkom detalja) bolje besplatno rešenje za pikaz mapa unutar panorama.
 

Google mapa desno